#India In Diya, Divyata W’i’th’i’n; Celebrating the Glorious Birth of a Noble Nation Written With the Infinitude of Light True/Through its Divine Cosmic Foresight’s ProVision

0AF1B1B1-E8C5-49BD-80D6-1C2B144B0F38

Aap ne sikhaya, hum ne dil ke satyameva jayate tarangon/tirangon se likh diya; har lamha mere Bharath Maata ke divya prakash dDrishti se dekhu; ehasaas karoon aur apne pavitra swabhava se roshan karoon, Jai Hind, Vande Matram, Durge Devi Namostute, Shiva Shakti bhava, Hari Om Tat Sat, God bless.

©2017 Vashi Chand