Ek Omkar Satnam

output_sJ7y9w

Shrishti ka har neki kaarya ek Om se hi utpann hua hain. Ek Om se hi anek sansaroan ka niyam sampoorna hain; Ek neki shuddh bhavana-practicing core values good will/pure defined-divine intentionalities awareness orientatedness realization swabhava saans ke pratik simran se hi har roam roam/kann kann mein WaheGuruji ki annant kripalu ki divya ehsaas bassi rehati hain; Satnam Sri HareWaheGuru, Dhan Guru Nanaka, Sara Jaga Taariya; Durge Devi NamoStute, Shiva Shakti Bhava, Hari Om Tat Sat; God bless.

©2018 Vashi Chandi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s